NAJAVE

Toni Kliškić
Asistent


KONTAKT

E-mail
tkliskic12@pfst.hr
Zavod / služba
Zavod za nautiku

Nema pripadajućih kolegija.