NAJAVE

dr. sc. Damir Mihanović
Docent


KONTAKT

E-mail
dmihanovi@pfst.hr
Zavod / služba
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Nema pripadajućih kolegija.