NAJAVE

dr. sc. Branko Blagojević
Izvanredni profesor


KONTAKT

E-mail
bblag@fesb.hr
Zavod / služba
Zavod za nautiku

Nema pripadajućih kolegija.