NAJAVE

dr. sc. Ivana Lovrić
Poslijedoktorand


KONTAKT

E-mail
ivana.lovric@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 431
Zavod / služba
Zavod za menadžment pomorskih tehnologija

Kod Kolegij Studij
PFN313 Pomorske agencije i otpremništvo PN-B, 5 sem.
PFN313 Pomorske agencije i otpremništvo PSP-B, 5 sem.
PFP132 Trgovačko pravo PN-B, 6 sem.
PFP132 Trgovačko pravo PTJM-B, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PM-M, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PN-M, 2 sem.
PFP135 Transportno osiguranje PTJM-M, 2 sem.
PFP189 Izabrana poglavlja imovinskog prava PM-M, 2 sem.
PFP191 Ekonomika brodarstva PM-B, 4 sem.
PFP202 Ekonomika brodarstva PN-B, 5 sem.
PFP202 Ekonomika brodarstva PSP-B, 6 sem.
PFP212 Ekonomija za menadžere II PM-B, 4 sem.
PFP213 Poslovanje u brodarstvu PN-M, 1 sem.
PFP213 Poslovanje u brodarstvu PSP-M, 4 sem.
PFP217 Financiranje u brodarstvu BS-M, 3 sem.
PFP217 Financiranje u brodarstvu PM-B, 5 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PN-M, 3 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PTJM-M, 4 sem.
PFS127 Pomorstvo i brodogradnja PM-B, 5 sem.
PFS001 Temeljna sigurnost i prva pomoć BS-B, 1 sem.
PFN010 Temeljna sigurnost PEIT-B, 1 sem.
PFN002-128132 Temeljna sigurnost PM-B, 1 sem.
PFN002-128132 Temeljna sigurnost PTJM-B, 1 sem.
PFN002 Temeljna sigurnost i prva pomoć PN-B, 2 sem.
PFN313 Pomorske agencije i otpremništvo PM-B, 5 sem.
PFP222 Ugovaranje u pomorstvu PM-M, 3 sem.