Najave

Plaćanje školarine

Kreirano Utorak, 12 Rujan 2017 10:53

Prilikom popunjavanja uplatnice za školarinu i upisninu trebate imati svoj OIB.

Školarinu od 8000,00 kuna i I. ratu od 4000,00 (koja se plaća odmah) treba popuniti ovako

IBAN Fakulteta HR1524920081100057850

u rubrici Model upisati HR67

u rubrici Šifra namjene STDY

u rubriku poziv na broj upisujete svoj OIB-2017-1

 

Izgled popunjene uplatnice

skolarina78

skolarina 4000 1718cbabic

 

Upisninu od 350,00 kuna treba popuniti ovako

IBAN Fakulteta HR1524920081100057850

u rubrici Model upisati HR67

u rubrici Šifra namjene STDY

u rubriku poziv na broj upisujete   svoj OIB-2017

 

Izgled popunjene uplatnice

upisnina 350 1718cbabic

 

Napomena:

Studenti koji plaćaju školarinu u dvije rate trebaju voditi računa da prilikom upisa prilože popunjen i protokoliran (potpisan i pečatiran od strane Fakulteta) Ugovor