Najave

Upute za izradu

Sukladno Pravilniku o završnim/diplomskim radovima koji vrijedi za akademsku godinu 2013/2014:

 

Članak 10.

Na kraju ljetnog semestra mentor svojim potpisom u indeks potvrđuje:

 1. da je student odradio konzultacije
 2. ispravnost rada.

 

Članak 12.

Organizacija teksta završnog/diplomskog rada obavlja se prema Uputama 1, 2 (vidi u nastavku na ovoj stranici).

 

Članak 13.

Nakon prihvaćanja rada od mentora, mentor preko elektroničke pošte dostavlja rad članovima Povjerenstva, zajedno s kontakt-podacima studenta. Članovi Povjerenstva pregledavaju rad najdulje u roku od 15 dana i upućuju studenta na moguće ispravke i dopune. Student ispravlja tekst i pohranjuje ga u elektronički zapis, a nakon toga uvezuje ga u jedan tvrdi uvez.

 

Članak 14.

Prije obrane Studentska služba provjerava je li student ispunio sve obveze predviđene studijskim programom i izvedbenim planom, kao i druge obveze prema Fakultetu.

 1. Najkasnije do posljednjeg ponedjeljka u rujnu, mentor treba kontaktirati Studentsku službu i dogovoriti odgovarajući datum za obranu završnog rada.
 2. Obrana završnog/diplomskog rada zakazuje se najranije sedam dana od oglašavanja na oglasnoj ploči Fakulteta i internetskoj stranici Fakulteta.

 

Detaljnije na: Pravilnik o izradi i obrani završnog/diplomskog rada [PDF]

 

Predlošci

 1. Predložak za izradu završnog rada [DOC]
 2. Predložak za izradu diplomskog rada [DOC]

 

Upute za izradu završnog rada

 1. Upute za izradu završnog rada [PDF]
 2. Upute za izradu završnog rada [DOC]

 

Upute za izradu diplomskog rada

 1. Upute za izradu diplomskog rada [PDF]
 2. Upute za izradu diplomskog rada [DOC]
 3. Diplomski zadatak [PDF]
 4. Diplomski zadatak [DOC]