Najave

Pomorski nautički inženjering

Odgađa se ispit iz kolegija Pomorski nautički inženjering zakazan za dan 02.09.2019. Isti će biti održan u ponedjeljak 09.09.2019. u 12:00 sati kabinet 301.

 

Danijel Pušić