Najave

Zimski semestar 2022./2023.

I semestar

 1. Pomorska nautika
 2. Brodostrojarstvo
 3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 4. Pomorske tehnologije jahta i marina
 5. Pomorski menadžment

III semestar

 1. Pomorska nautika
 2. Brodostrojarstvo
 3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 4. Pomorske tehnologije jahta i marina
 5. Pomorski menadžment

V semestar

 1. Pomorska nautika
 2. Brodostrojarstvo
 3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 4. Pomorske tehnologije jahta i marina
 5. Pomorski menadžment

 

VAŽNO!!! - doc. dr. sc. Eli Marušić je na bolovanju te se predavanja na kolegijima kojima je ona nositelj do daljnjeg neće održavati. Vježbe će se održavati prema objavljenom rasporedu. O promjenama studenti će biti na vrijeme obaviješteni.

 

Raspored je ažuriran: 29. rujna 2022. u 14:00 sati i primjenjuje se od 3. listopada 2022.

 

NAPOMENA!!!

Studenti viših godina kojima se neki od upisanih predmeta ne nalazi u objavljenom rasporedu za njihov studij, dužni su se javiti predmetnim nastavnicima.