Najave

Profili znanstvenika i stručnjaka

 

Redoviti profesori u trajnom zvanju

dr. sc. Zlatan Kulenović BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  strojarstvo, brodsko strojarstvo, mehanika i konstrukcija strojeva, čvrstoća materijala, elementi strojeva, eksperimentalne metode
dr. sc. Nenad Vulić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
statička analiza čvrstoće brodskoga porivnog sustava, dinamička analiza brodskoga porivnog sustava, elementi brodskih strojeva i pomorskih konstrukcija, pogonska čvrstoća strojeva i konstrukcija, primjena simulacijskog modeliranja u mehaničkim problemima
dr. sc. Danko Kezić PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sustavi automatskog upravljanja, modeliranje i simulacija, izbjegavanje sudara u transportnim sustavima, diskretni sustavi vođeni događajima, petrijeve mreže
 
dr. sc. Ranka Petrinović  KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorsko pravo, pomorske havarije, pomorsko osiguranje, sigurnost pomorske plovidbe, pomorsko dobro
 
dr. sc. Rosanda Mulić KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
epidemiologija, javno zdravstvo, medicina za pomorce, preventivne mjere, analiza zdravstvenog stanja populacije
   
dr. sc. Joško Dvornik BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
simulacijsko modeliranje, brodski strojni sustavi, tehnološka i konstrukcijska svojstva brodova, stabilnost brodova, toplinski strojevi
   

 

Redoviti profesori

dr. sc. Vinko Vidučić MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
informacijske znanosti, informacijski sustavi, pomorsko tržište, sustavi prometa, pomorski turizam
   
dr. sc. Mila Nadrljanski  MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
poslovno komuniciranje, govor tijela, sastanci, upravljanje krizama, projektni menadžment
 
dr. sc. Nikola Račić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
brodski porivni sustavi, modeliranje i simuliranje brodskih porivnih sustava, modeliranje i simuliranje brodskih motora 4-T i 2-T, emisije ispušnih plinova iz brodskih motora
 
dr. sc. Pero Vidan PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sigurnost na moru, elektronička navigacija, sigurnosna zaštita, organizacija posade, pomorski promet
 
dr. sc. Gorana Jelić Mrčelić  MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
održivi razvoj, plavi rast, zaštita okoliša, ribarstvo, obraštanje
 
dr. sc. Merica Slišković  MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ekologija i zaštita morskog okoliša, održivi razvoj, ribarstvo, održivi pomorski promet, utjecaj pomorskog prometa na morski okoliš
 
dr. sc. Liane Roldo BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
znanost i tehnologija materijala, karakterizacija i analiza materijala, odabir materijala, metalurgija, dizajn proizvoda

 

Izvanredni profesori

dr. sc. Anita Gudelj  KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
računalne znanosti, baze podataka, rudarenje podataka, matematičko modeliranje i optimiranje, višekriterijsko-odlučivanje, rutiranje vozila/plovila u raspoređivanje poslova
 
dr. sc. Zvonimir Lušić PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorska navigacija, terestrička navigacija, astronomska navigacija, elektronički navigacijski uređaji, sudari i nasukanja brodova
 
dr. sc. Ivan Komar BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
N/D
 
dr. sc. Tatjana Stanivuk KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorstvo, promet, matematički modeli, statistički modelai, nastava matematike
 
dr. sc. Igor Vujović PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
digitalna obrada signala, obrada i analiza video signala, eletrotehnički materijali, valići, strojno učenje, obrada slike
 
dr. sc. Mislav Lozovina  MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
kineziološka edukacija, kineziologija sporta, sportovi na vodi, vaterpolo, ronjenje
 
dr. sc. Andrea Russo KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
javno zdravlje, kronične nezarazne bolesti, mentalno zdravlje na radnom mjestu, produktivna komunikacija na radnom mjestu, stres kod pomoraca
    
dr. sc. Maja Krčum PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
visokonaponske tehnologije u pomorstvu, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, optimiranje proizvodnje energije, elektromotorni pogoni
dr. sc. Joško Šoda PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
digitalna obrada signala, statistička obrada signala, biomedicinska obrada signala, motorički evocirani potencijali, neurosignali, algoritmi strojnog učenja
  
dr. sc. Ivan Peronja  MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
financijski menadžment, financije, menadžment, investicije u lučku infrastrukturu, pomorska ekonomija
    

 

Docenti

dr. sc. Zdeslav Jurić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
termodinamika, energetska učinkovitost, zaštita okoliša od zagađenja s broda, rashladna tehnika, kondicioniranje zraka
 
dr. sc. Nikola Mandić KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorsko pravo, pomorsko ugovorno pravo, pomorske agencije, pomorsko dobro, linijski i obalni promet
 
dr. sc. Veljko Plazibat MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tehničke znanosti, promet, transport, pomorski promet, riječni promet
   
dr. sc. Eli Marušić MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
strategija, poslovne performanse, strateška orijentacija, održivi nautički turizam, održivi morski i obalni turizam
   
dr. sc. Nenad Leder PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
fizika, geofizika, meteorologija, oceanologija, pomorska meteorologija, valovi, plimne oscilacije, morske struje, uragani, tsunamiji
   
dr. sc. Ivica Pavić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
     
dr. sc. Petar Matić PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
automatika i sustavi automatskog upravljanje, brodski električni strojevi i sustavi, modeliranje i simuliranje, modeliranje temeljem podataka, umjetne neuronske mreže
     
dr. sc. Tina Perić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
brodostrojarstvo, pomorski promet, zaštita okoliša, zagađenje s brodova, sanitarne otpadne
 
dr. sc. Goran Belamarić PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
procjena pomorskog rizika, pomorski promet, pomorski transport, sigurno upravljanje u pomorstvu, kontejnerski brodovi
 
dr. sc. Rino Bošnjak PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
brodski stabilitet, ICTS u pomorskom transportu, rizici sudara, autonomija brodova, obalni nadzorni sustavi, integracija s brodskim nadzornim sustavom, autonomni brodovi, e-navigacija
     
dr. sc. Hrvoje Dodig PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
elektromagnetska teorija, numeričke metode, elektromagnetska kompatibilnost, numeričke metode u elektromagnetizmu, termodinamika
   
dr. sc. Đorđe Dobrota  BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pouzdanost tehničkih sustava, analiza kvarova i procjena pouzdanosti, statički i dinamički modeli pouzdanosti, izbor modela, optimizacija održavanja
   
dr. sc. Mira Pavlinović KSJ   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
informacijski sustavi, informatologija, informacijski modeli, obrada jezika, engleski jezik
     
dr. sc. Lea Vojković PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
elektronička navigacija, procjena rizika, pomorske nezgode
 
dr. sc. Marko Katalinić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
osnivanje broda, strukturne analize, kompozitni materijali, energija valova, pomorstvenost - analize i mjerenja
   
dr. sc. Tomislav Batur   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
   
dr. sc. Luka Pezelj MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
znanost o sportu, sportovi na vodi, jedrenje, tjelesna aktivnost, metabolička dob
  
dr. sc. Luka Vukić MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ekonomika morskog brodarstva, upravljanje i poslovanje morskih luka, eksterni troškovi u prometu, logistika i održivi razvoj, tehnologija u prometu i održivi razvoj
   
dr. sc. Vice Mihanović   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
dr. sc. Mate Perišić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
dr. sc. Dario Medić PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorski promet, sigurnost, logistika i obuka, korištenje bespilotnih letjelica kod sustava traganja i spašavanja na moru, korištenje nautičkih simulatora u pomorstvu, optimizacija logističkih procesa u pomorskom prometu
   
dr. sc. Pančo Ristov   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
dr. sc. Ivica Skoko PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
naftna i plinska industrija, sktruktura odobalne flote brodova, odobalni brodovi, brodovi za rukovanje sidrima, tegljenje i opskrbu naftnih platformi, proizvodni tankeri, pomorska pilotaža

 

Profesor visoke škole u trajnom zvanju

mr. sc. Ivica Kuzmanić PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
elektrotehnika, automatika, telemedicina, obrada slika, VTS

 

Viši predavači

dr. sc. Adelija Čulić Viskota KSJ   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
engleska lingvistika, komunikacija, interkulturalnost, engleski jezik struke, pomorski engleski
 
 mr. sc. Radovan Vlašić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 mr. sc. Tomislav Skračić KSJ   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sveučilišni predavač, filologija, engleski jezik, engleski za specijalne potrebe, pomorski engleski
 
Marijan Zujić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
   
Danijel Pušić   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
geografski informacijski sustav, GIS, višekriterijska analiza odlučivanja, MCDA, hidrografija, simulacijski proces, navigacija
 

 

Predavači

Srđan Dvornik BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
simulacijsko modeliranje, brodski strojni sustavi, toplinski strojevi, upravljanje i nadzor brodskih strojnih sustava, brodski pomoćni sustavi
 
Goran Kovačević KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
numerička matematika, analiza, aproksimacija i interpolacija, polinomna interpolacija, numeričko integriranje, analiza konvergencije i procjene pogrešaka
   
Paško Ivančić PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sigurnost, sigurnosna zaštita, pomorske komunikacije, ugroza komunikacija, model zaštite komunikacijskog prometa
 
Zoran Mikelić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
 
Jelena Žanić Mikuličić KSJ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorski engleski, frazeologija, održivi i uravnoteženi razvoj, luke nautičkog turizma, logistika u pomorstvu
 
dr. sc. Dean Sumić PN Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tehnologija pomorskog prometa, autonomna plovila, teorija odlučivanja, višeagentni sustavi, matematičko modeliranje
 
dr. sc. Branko Lalić BS Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

brodski sustavi, pomoćni strojevi i uređaji, izgaranje, onečišćenje zraka ispušnim plinovima, dvotaktni sporokretni brodski dizelski motori

  
Stipe Galić PN Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorstvo, pomorski promet, navigacija, navigacijske rute, određivanje pozicije
  
Marina Laušić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
  
Frane Vidović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  

 

Poslijedoktorand

dr. sc. Ivana Lovrić PM   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ugovaranje u pomorstvu, pomorsko osiguranje, međunarodna pomorska trgovina, tržišta morskog brodarstva, ekonomika brodarstva

 

Asistenti

 dr. sc. Ivana Golub Medvešek PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
hidrografski premijer, predikcija, neizrazita logika, binarna matrica, stablo odlučivanja
 
Mirko Čorić KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prometno inženjerstvo, sigurnost pomorskog prometa, procjena rizika pomorskih nesreća, prometne simulacije i modeliranje, analiza biometrijskih podataka u pomorskom prometu
 
Mario Bakota PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tankerske operacije i transport, elektronička navigacija, navigacijski simulatori, ECDIS & ARPA obuka, GNSS navigacija
 
Ivan Pavić PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
umjetna inteligencija, elektrotehnika, programiranje, spetroskopija, ramanova spektroskopija
 
Matko Maleš KOZP   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
molekularna dinamika, biofizika, simulacije molekularne dinamike, antimikrobni peptidi, računalno modeliranje staničnih membrana
 
Helena Ukić Boljat MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorski promet, održivi pomorski promet, nautički turizam, utjecaj nautičkog turizma na okoliš, održivi razvoj nautičkog turizma
 
Srđan Vukša PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorski promet, organizacija rada i upravljanje na brodu, sigurnost, tankeri, automatski identifikacijski sustav
 
Marko Zubčić PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sklopna tehnika, električni strojevi, obnovljivi izvori energije, elektromotorni pogoni, srednjenaponski sklopni blok
 
Ladislav Stazić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
brodostrojarstvo, održavanje, analiza, podaci, poboljšanje
  
 dr. sc. Zaloa Sanchez Varela PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
odobalne operacije, dinamično pozicioniranje, bušenje, plin, ukapljeni prirodni plin
 
Karlo Bratić BS   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
propulzijski sustav, simulacijsko modeliranje, vibracije
 
Antonija Mišura MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prometna povezanost, pomorski promet, obalni linijski pomorskoputnički promet, održivi razvoj obalnog linijskog pomorskoputničkog prometa, ekonomska analiza obalnog linijskog pomorskoputničkog prometa
 
Maja Račić MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
društvena znanost, ekonomija, menadžment, pomorski turizam, održivi razvoj
 
Miro Petković PEIT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
računalni vid, detekcija i praćenje objekata
 
Filip Bojić PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
primjena pametnih tehnologija u lukama, sistematizacija i modeliranje, ekološka održivost i sigurnost plovidbe lučkog područja, smanjenje emisije plinova u lučkom području, alati za podršku odlučivanju
 
Zlatko Boko PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
brodski stabilitet, stabilitet na odobalnim brodovima, stabilitet brodova za operacije sa sidrima, tegalj i opskrbu, granični parametri stabiliteta na odobalnim brodovima, definiranje parametara stabilnosti odobalnih brodova pri specijalnim operacijama
 
Petra Jakulica MPT   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
pomorstvo, menadžment, prijevoz, logistika, petrijeve mreže
 
Toni Meštrović PN   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
onečišćenje, onečišćenje mora, platforme, brodovi za opskrbu platformi, model procesa opskrbe platformi