Pretraga
enJezik
Pristupačnost
Edukacija pomoraca page banner

Edukacija pomoraca

PFST Maritime Education & Training Centre, kao organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta u Splitu, obavlja poslove vezane uz izobrazbu pomoraca i programe cjeloživotnoga obrazovanja.

Cilj TC-a je, sukladno suvremenim kretanjima u naobrazbi i izobrazbi pomoraca i zapošljavanju pomorskih stručnjaka, osmišljavati, organizirati i provoditi programe, komunicirati s brodarskim i drugim tvrtkama, te istraživati i unapređivati programe izobrazbe i cjeloživotnoga obrazovanja pomoraca

Programi izobrazbe:

  • propisani Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, kako je izmijenjen i dopunjen (NN br. 130/13, 45/14, 124/15 i 72/16);

  • organizirani prema zahtjevima kompanija;

Informacije