NAJAVE

Paško Ivančić
Predavač


KONTAKT

E-mail
pasko.ivancic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 425
Department
Zavod za nautiku

Kod Kolegij Studij
PFE301 Pomorske komunikacije PM-B, 5 sem.
PFE301 Pomorske komunikacije PN-B, 3 sem.
PFE302 Pomorske komunikacije PEIT-B, 4 sem.
PFE305 Pomorsko telekomunikacijsko tržište PTJM-M, 1 sem.
PFN217 Ergonomija navigacijskih podsustava PEIT-M, 3 sem.
PFN127 Ergonomija navigacijskih podsustava IK-B, 1 sem.
PFN217 Ergonomija navigacijskih podsustava PN-M, 2 sem.
PFN127 Ergonomija navigacijskih podsustava PTJM-M, 3 sem.