NAJAVE

dr. sc. Petar Matić
Docent


KONTAKT

E-mail
petar.matic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 420
Department
Zavod za pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

Kod Kolegij Studij
PFE109 Računalno upravljanje tehničkim sustavima PEIT-B, 5 sem.
PFE101 Automatizacija u pomorskom prometu PTJM-M, 1 sem.
PFE210 Brodski električni strojevi i sustavi PEIT-B, 3 sem.
PFE103 Automatizacija brodskih strojnih sustava I BS-B, 4 sem.
PFE105 Automatizacija brodskih sustava IK-B, 1 sem.
PFE105-142505 Automatizacija broda II PEIT-B, 5 sem.
PFE18 Modeliranje i simuliranje u elektrotehnici Matlab/Simulink PEIT-M, 2 sem.
PFE309 Praktikum vođenja brodskih sustava PEIT-M, 3 sem.