NAJAVE

dr. sc. Tatjana Stanivuk
Izvanredni profesor


KONTAKT

E-mail
tatjana.stanivuk@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 308
Department
Katedra za opće i zajedničke predmete

ŽIVOTOPIS

CV Hrvatski
Download
CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFP111 Matematika I BS-B, 1 sem.
PFP111 Matematika I PEIT-B, 1 sem.
PFP112 Matematika II BS-B, 2 sem.
PFP112 Matematika II PEIT-B, 2 sem.
PFP312 Matematika II PN-B, 2 sem.
PFP113 Matematika III BS-B, 4 sem.
PFP114 Primijenjena matematika BS-M, 1 sem.
PFP166 Primijenjena matematika PM-M, 3 sem.
PFP114 Primijenjena matematika PN-M, 1 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja BS-M, 2 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja PM-M, 4 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja PTJM-M, 1 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja PN-M, 2 sem.
PFP114 Primijenjena matematika PEIT-M, 1 sem.