NAJAVE

dr. sc. Adelija Čulić Viskota
Viši predavač


KONTAKT

E-mail
adelija.culic.viskota@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 430
Department
Katedra za strane jezike

ŽIVOTOPIS

CV Hrvatski
Download
CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFP151 Pomorski engleski I PEIT-B, 1 sem.
PFP152 Pomorski engleski II PEIT-B, 2 sem.
PFP154 Pomorski engleski III PEIT-B, 3 sem.
PFP155 Pomorski engleski IV PEIT-B, 4 sem.
PFP160 Pomorski engleski V PTJM-B, 5 sem.
PFP161 Pomorski engleski VI PTJM-B, 6 sem.
PFP165 Pomorski engleski PEIT-M, 1 sem.
PFP171 Pomorski engleski I PN-B, 1 sem.
PFP172 Pomorski engleski II PN-B, 2 sem.
PFP175 Pomorski engleski I PTJM-B, 1 sem.
PFP176 Pomorski engleski II PTJM-B, 2 sem.
PFP181 Pomorski engleski III PTJM-B, 3 sem.
PFP182 Pomorski engleski IV PTJM-B, 4 sem.