NAJAVE

Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Code:
PFN209
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 3
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će moći objasniti uspostavu sustava upravljanja kvalitetom i zahtjeve norme ISO 9001, opisati modele izvrsnosti, analizirati kvalitetu procesa metodama statističke kontrole i primijeniti metodu procjene rizike.

Sadržaj

Kvaliteta, pojam i značenje. Pristup osiguravanju kvalitete. Međunarodne norme sustava kvalitete ISO 9000. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Promjenljivost i prosudba kvalitete. Nadzor kvalitete. Upravljanje kvalitetom. Planiranje i unapređivanje kvalitete. Program i metode osiguranja kvalitete. Metode Ishikawe i Taguchia. Alati osiguranja kvalitete. Totalna kvaliteta. Opći plan kontrole. Postupci i planovi preuzimanja. Oštrina plana preuzimanja. Statističke metode praćenja kvalitete. Značajke uzoraka i procesa. Slijed, analiza i komentar procesa. Kontrolne karte. Karte nedostataka. Oblici razdiobe učestalosti i odstupanja u praksi. Ocjena sposobnosti i podešenosti procesa. Henryev pravac. Metode ocjenjivanja kvalitete proizvoda i procesa. Optimalna kvaliteta. Troškovi kvalitete. Paretov princip. Ekonomična razina kvalitete procesa. Kvaliteta tehničkog sustava. Pouzdanost složenog sustava. Ustrojstvo i preventivno djelovanje sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji. Provjeravanje točnosti rada proizvodne opreme. Informacije i zapisi o kvaliteti.

Način ocjenjivanja
- Download