NAJAVE

Elektronički sigurnosni sustavi u pomorstvu

Code:
PFE112
Study/semester:
  • PEIT-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 3
Kompetencije koje se stječu
Odgovarajuća znanja iz teorije rada, instalacije i održavanja brodskih alarmnih inteligentnih vatrodojavnih i protuprovalnih sustava na velikim putničkim brodovima i lučkim sustavima.
Sadržaj

Uvod u sigurnosne sustave. Opasnost od požara na brodu, Detekcija požara na brodu, automatski detektori dima (ionizacijski, optički, linijski), vrste i princip rada detektora plamena, vrste i principi rada termičkih detektora, Raspored detektora na brodu, usporedni odzivi automatskih detektora na standardne požarne testove, ručni detektori požara, klasični zonski vatrodojavni sustav, adresabilni vatrodojavni sustav, inteligentno analogno-adresabilni vatrodojavni sustav, pouzdanost i raspoloživost vatrodojavnih sustava, Sustavi za automatsko gašenje požara, Sustavi za kontrolu širenja dima na putničkim brodovima, vatrodojavna instalacija, sustav za svjetlosno upozoravanja. Osnove protuprovalnih sustava, protuprovalni detektori, protuprovalni alarmni sustav, daljinski centralni nadzor, sustav zatvorenog TV nadzora, integracija alarmnih sustava preko interneta. Lokalizacija i otklanjanje kvarova alarmnih sustava.

Recommended literature
1.   Kezić, D.: Djelotvornost brodskih vatrodojavnih sustava, magistarski rad, Zagreb, 1993. 2.   Kezić, D.: Autorizirana predavanja, Pomorski fakultet, Split, 2005.
Additional literature
1.   Phillips, B.: The complete book of electronic Security, McGraw Hill, 2002. 2.   Trimmer, H. W.: Understending and servicing Alarm systems, Butterworth-Heinman, 1999.
Način ocjenjivanja
- Download