NAJAVE

Digitalna elektronika

Code:
PFE114
Study/semester:
  • PEIT-B - semester 4
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 30 5
Ishodi učenja

Analizirati temeljne pojmove, zakone i metode digitalne elektronike, te važnost primjene digitalne elektronike u pomorskoj tehnici. Definirati teoretske osnove digitalne elektronike. Razumjeti osnove linearnog i nelinearnog oblikovanja valova. Analizirati multivibratore i njihove primjene. Generalizirati razne valne oblike. Prepoznati satav i djelovanje osnovnih logičkih vrata. Procijeniti različite primjene logičkih sklopova u složenim elektroničkim sustavima. Analizirati sastav i primjene brojila i registra u složenim elektroničkim sklopovima. Definirati i razumjeti sastav i primjenu AD i DA pretvarača. Samostalno koristiti osnovne memorijske elemente u digitalnoj elektronici. Interpretirati rad mikroprocesora.

Preduvjeti za upis
Osnove elektrotehnike, Mikroelektronika
Sadržaj

Poznavanje pojmova i metoda temeljnih područja digitalne elektronike, te njihova primjena u pomorskim sustavima. Razvijanje logičnog načina razmišljanja studenata pri analizi i izradi praktičnih zadaća vezanih za digitalne sustave na brodovima i u pomorskom okruženju.

Recommended literature
  1. Darko Kovačević, Kvarovi digitalnih sklopova (skripta), Pomorski fakultet Sveučilišta u Split, Split, 2013.
  2. Darko Kovačević, predavanja (skripta), Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2013.
Additional literature
  1. J. Perozzo, Practical Electonics Troubleshooting, Delmar Publishers, New York, USA
  2. D. Tmal, N. Widmer, Electronic Troubleshooting, McGraw-Hill, New York, USA
  3. Sveučilišna anketa, evidencijska lista studenata, nadzor nastave Fakulteta
Način ocjenjivanja
- Download