NAJAVE

Diskretni sustavi upravljanja

Code:
PFE120
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 3
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 4
Ishodi učenja

Nakon odslušanog kolegija studenti će  moći razlikovati impulsne modulacije. Studenti će moći opisati proces uzorkovanja i memoriranja te razumjeti način utjecaja realnih impulsnih elemenatana na proces uzorkovanja. Studenti će nadalje moći razumjeti značajke frekvencijskog spektra slijeda uzoraka te razlikovati elemente za rekonstrukciju signala nultog i prvog reda. Studenti će moći analizirati stabilnost diskretnog sustava te  napraviti diskretizaciju kontinuiranog PID regulatora i usporediti djelovanje efekta zaleta, smetnje šuma, mrtve zone i impulsnih smetnji na rad digitalnog regulatora.

Sadržaj

Vođenje sustava. Kontinuirani i diskretni signali i sustavi. Z-transformacija. Modeliranje diskretnih vremenski sustava. Analiza diskretnih sustava, točnost, osjetljivost, stabilnost. Diskretizacija kontinuiranog regulatora. Postupci projektiranja i podešavanja diskretnog PID regulatora.

Recommended literature

1. D. Stipaničev, J. Marasović: Digitalno vođenje, online skripta, FESB, Split, 20081

2. Z. Vukić, Lj. Kuljača: Automatsko upravljanje – analiza linearnih sustava, Kigen d.o.o, Zagreb, 2004

Additional literature

1.K. M. Moudgalya: Digital control, Willey, 2007.

2.B. C. Kuo: Digital Control Systems, Oxford University Press, 1995.

 

Način ocjenjivanja
- Download