NAJAVE

Procesna mjerenja i instrumentacija

Code:
PFE128
Study/semester:
 • PEIT-M - semester 1
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 5
Ishodi učenja
 1. Odabrati pogodnu mrežnu strukturu za izgradnju brodskog automatskog sustava
 2. Predvidjeti način komunikacije i elemente odabranog automatskog brodskog sustava
 3. Preporučiti pogodni način realizacije sustava.
 4. Usporediti ostale načine s odabranim.
 5. Ocijeniti opravdanost izbora sustava.
Sadržaj

Usvajanje znanja potrebnih za razumijevanje principa upravljanja različitih automatskih brodskih sustava, njihove međusobne korelacije, fuzije senzorskih informacija i integracije sustava upravljanja temeljenih na uporabi PLC uređaja ili mikrokontrolera. Temeljna znanja o hijerarhijskoj strukturi upravljanja na brodovima. Razumijevanje s klopovske i programske potpore PLC uređaja. Interakciju između čovjeka i PLC uređaja korištenjem SCADA i HMI sustava

Predavanja (2h):

1. Ulazno – izlazne veličine procesa i najčešće korišteni standar

2. Zaštita signala

3. Zaštita signala

4. Hijerarhijska struktura upravljanja na brodovima. Pregled korištenja mreže po svjetkim područjima (Amerika, Europa, Azija).

5. Pregled mrežnih sustava upravljanja, razina polja: AS-i sustav.

6. Pregled mrežnih sustava upravljanja, razina polja: AS-i sustav.

7. Razina upravljanja: PROFIBUS

8. Razina upravljanja: PROFIBUS

9.Razina nadgledanja PROFINET

10. SCADA i HMI sustavi.

11. SCADA i HMI sustavi.

12. Temeljna sklopovska struktura PLC uređaja

       13. Programiranje PLC uređaja.

       14. Specijalističke naredbe kod programiranja PLC uređaja.

15. Uporaba razvojnog sučelja Siemensovih PLC uređaja za konfiguraciju, programiranje i prenošenje programa u i iz PLC uređaja.

 

Vježbe (2h):

1. Upoznavanje s laboratorijom

2. Temeljni elementi upravljačke strukture temeljeni na uporabi PLC uređaja

3. Ljestvičasti način programiranja uz primjenu na brodskim sustavima

4. Ljestvičasti način programiranja uz primjenu na brodskim sustavima.

5. Napredno programiranje uz primjenu na brodskim sustavima

6. Napredno programiranje uz primjenu na brodskim sustavima

7. HMI paneli temeljeni na Siemensovoj ponudi

8. HMI paneli temeljeni na Siemensovoj ponudi

9. Daljinsko upravljanje sustavom temeljeno na Siemensovoj SCALANCE opremi

10. Daljinsko upravljanje sustavom temeljeno na Siemensovoj SCALENCE opremi

11. Upravljanje sustavom motor – generator temeljenog na PLC uređaju

12. Upravljanje sustavom motor – generator temeljenog na PLC uređaju

13. Sustav za regulaciju klime

14. Sustav za regulaciju pare

15. Sustav za regulaciju nagiba broda 

Recommended literature

J. Šoda: Bilješke za pripremu predavanja, 2012.

Beroš, Slobodan Marko: PROGRAMIBILNI LOGIČKI REGULATORI, Bilješke za pripremu predavanja, FESB, Split, 2010.

Antonić, R.: Automatizacija broda II, Pomorski fakultet u Splitu, 2007.

Additional literature
 1. 1.T.I. Fossen: MARINE CONTROL SYSTEMS - GUIDANCE, NAVIGATION AND CONTROL OF SHIPS, RIGS AND UNDERWATER VEHICLES, Marine Cybernetics, Trondheim, Norway, 2002.
 2. 2.Christopher T. Kilian: MODERN CONTROL TECHNOLOGY: COMPONENTS AND SYSTEMS; 2 Edition, Delmar Thompson Learning, 2000.
 3. 3.Siemens, SIMATIC, S7-200 PROIGRAMMABLE CONTROLLER, System Manual, Edition 05/2003.Hackworth, R. John,
 4. 4.Hackworth, D. Federick Jr.; PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS: PROGRAMMING METHODS AND APPLICATIONS, Prentice-Hall, USA, 2003.,Bryan, L. A., Bryan A. E.: PROGRAMMABLE CONTROLLERS: THEORY AND IMPLEMENTATION, 2nd Ed., An Industrial Text Company Publication, Atlanta, Georgia, USA, 1997.
 5. Scott, D. M.: INDUSTRIAL PROCESS SENSORS, CRC Press, 2008.
Način ocjenjivanja
- Download