NAJAVE

Automatizacija brodskih sustava

Code:
PFE130
Study/semester:
  • PSP-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Ishodi učenja

 

  1. Klasificirati dijelove sustava automatske regulacije
  2. Raščlaniti osnovne komponente sustava automatske regulacije i upravljanja
  3. Klasificirati regulatore i aktuatore
  4. Analizirati diskretne sustave
  5. Upravljanje brodskim procesima (pogonski motori, pomoćni strojevi, brodske električne centrale, kursom broda)
  6. Kategorizirati lučke procese i raščlaniti elemente.
  7. Upravljanje energetskim i transportnim objektima i procesima
  8. Klasificirati sustave za rukovanje teretom
  9. Klasificirati sustave automatske klime i ventilacijeKompetencije koje se stječu
Razumijevanje principa upravljanja različitih brodskih sustava, njihove međusobne korelacije, fuzije senzorskih informacija i integracije sustava upravljanja.
Preduvjeti za upis
Automatizacija i upravljanje
Sadržaj

Klasifikacija i osnovne značajke brodskih sustava upravljanja. Linearni i nelinearni sustavi. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja. Sustavi automatskog upravljanja kursom broda. Sustavi upravljanja u navigaciji i vođenju broda. Sustavi automatskog ukrcaja/iskrcaja tereta broda. Automatizacija rashladnih i klima sustava. Sustavi automatske stabilizacije broda. Sustavi upravljanja općim poslovima na brodu. Trendovi i perspektive razvoja brodskih sustava upravljanja.

Recommended literature

1.   R. Antonić: Automatizacija broda II, Visoka pomorska škola Split, 2003.

2.   R. Antonić: Brodostrojarski simulator PPS2000 – upute za korištenje, VPŠ Split, 2001.

Additional literature

1.   T.I. Fossen, Marine Control Systems - Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles, Marine Cybernetics, Trondheim, Norway, 2002.

2.   F. EL-Hawary, The Ocean Engineering Handbook, CRC Press, 2001.

Način ocjenjivanja
- Download