NAJAVE

Modeliranje i simuliranje procesa

Code:
PFP301
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 4
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 30 6
Ishodi učenja

-        opisati i interpretirati proces modeliranja i principe modeliranja

-        opisati i interpretirati međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka

-        prepoznati problema iz pomorstva koji se mogu riješiti različitim metodama i alatima simulacijskog modeliranja

-        izraditi model za prepoznati tehnički i/ili društveno-organizacijski problem

-        primjeni odgovarajuće alate i metode za izvođenje simulacijskog eksperimenta

-        prepoznati i koristiti programske pakete za rješavanje adekvatnog problema

      -   osposobiti se timski rad

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje metoda i alata sustav-dinamičkog modeliranja i simuliranja sustava i procesa. Razumijevanje načina simulacijskog modeliranja i primjena u analizi poslovnih procesa, izrada simulacijskih modela i njihova verifikacija, razumijevanje analize izlaznih podataka simulacijskog eksperimenta.
Preduvjeti za upis
Poznavanje metoda i alata sustav-dinamičkog modeliranja i simuliranja sustava i procesa. Razumijevanje načina simulacijskog modeliranja i primjena u analizi poslovnih procesa, izrada simulacijskih modela i njihova verifikacija, razumijevanje analize izlaznih podataka simulacijskog eksperimenta.
Sadržaj

Uvod u sistem, podjela sistema te konceptualni model sistema. Determiniranje pojmova simulacija i simuliranje, model i modeliranje, vrste simulacijskih modela, računarska simulacija, proces simulacije, svrha simulacije, pozitivne i negativne strane simulacije, VV&A model. Metode modeliranja. Osnovne ideje simulacije diskretnih događaja (entitet, atributi entiteta, događaj …). Sistem dinamičkog modeliranja, odnosno sistemska dinamika, kao relativno nova znanstvena disciplina i učinkovitost sistem - dinamičkog modeliranja Detaljni opis jednadžbi sistemske dinamike: jednadžba stanja, jednadžbe promjene stanja, pomoćne jednadžbe, jednadžbe početnih stanja i konstanti te strukturni elementi sistema, dinamički karakter uzročno-posljedičnih veza i krugova povratnog djelovanja itd. Računarska simulacija tehničkih sistema, organizacijskih sistema i prirodnih sistema, te simulacija složenih sistema i procesa u pomorstvu. Primjena suvremenih programskih paketa kao što su: Powersim, iThink, Simula i Vensim.

Recommended literature
  1. Munitić, A., Ristov,P.: Sistemska dinamika,Split, 2008.
  2. Čerić, V. Simulacijsko modeliranje, Zagreb, 1993.
  3. Seila, A.F.; Čerić, V.; Tadikamalla, P. Applied Simulation Modeling, Thomson – Brooks/Cole, 2003.
Additional literature
  1. Roberts, N., Andersen, D., Deal, R., Garet, M., Shaffer, W.: Introduction to Computer Simulation, a System Dynamics Modeling Approach, Productivity Press Inc, 1994.
  2. Forrester, J. W.: Principles of Systems, MIT Press Cambridge, 1980.
  3. Law, A.M.; Kelton, W.D. Simulation modelling and Analysis, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, 1992.
Način ocjenjivanja
- Download