NAJAVE

Automatsko upravljanje plovnim objektima

Code:
PFE102
Study/semester:
  • PN-M - semester 3
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o principima i tehnikama u vođenju, navigaciji i upravljanju morskih plovnih objekata (površinskih i podvodnih). Uključivanje u razvoj i istraživanje, posebice za potrebe naše pomorske privrede i ratne mornarice.
Sadržaj
Definicije, osnovne značajke i principi vođenja, navigacije i upravljanja morskih plovnih objekata. Modeliranje (kinematika i dinamika) morskih površinskih i podvodnih plovnih objekata, Modeli za morske valove i struje, za vjetar i druge poremećaje. Modeli aktuatora (propelera, propulzora). Metode vođenja i upravljanja morskih plovnih objekata (optimalno, adaptivno, daljinsko vođenje bez posade,...). Adaptivni autopiloti (po kursu i dubini s i bez stabilizacije ljuljanja). Sustavi za dinamičko pozicioniranje morskih plovnih objekata. Integrirani automatizirani navigacijski sustavi.
Recommended literature
1.   Antonić, R.: Automatizacija broda II, Visoka pomorska škola u Splitu, Split, 2003. 2.   Vukić, Z., Kuljača, LJ.: Automatsko upravljanje-analiza linearnih sustava, Kigen d.o.o., Zagreb, 2004.
Additional literature
1.   Fossen, T.I.: Marine Control Systems-Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles, Marine Cybernetics, Trondheim, Norway, 2002. 2.   EL-Hawary, F.: The Ocean Engineering Handbook, CRC Press, 2001. 3.   Lakhmi, C.J. , Clarence, W.S.: Intelligent Adaptive Control-Industrial Applications, CRC Press, 1999.