NAJAVE

Brodski motori

Code:
PFS201
Study/semester:
  • BS-B - semester 4
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
60 30 7
Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje studenata s temeljnim zakonitostima o principu rada motora, njihovoj eksploataciji u pogonu , dijagnostika kvarova kod motora i njihov način otklanjanja te ekonomija pogona pravilnim praćenjem izgaranja i održavanje diesel motornih postrojenja na brodu. Zaštita morskog okoliša s obzirom na rad brodskih diesel motora. Odgovarajuća znanja propisana STCW i IMO Model Courses za službu upravitelja stroja.
Sadržaj

Dizel motor kao glavni brodski propulzijski stroj. Vodeći proizvođači i razvoj sporohodnih brodskih Dizelskih motora . Sporohodni dizel motori s dugim stapajem . Osnovne koncepcije klipnih motora . Toplinski procesi . Snaga i indiciranje motora . Srednji efektivni tlak . Korisnost . Utjecaj pojedinih parametara na snagu motora. Izmjena radnog medija. Prednabijanje brodskih motora – turbonabijači . Toplinska bilanca motora . Toplinsko opterećenje brodskih motora . Formiranje prostora izgaranja. Kinematika i dinamika stapnog mehanizma . Uravnoteženje brodskih motora . Stvaranje smjese i izgaranje kod brodskih motora . Primjena VIT / FQS sustava za poboljšanje izgaranja goriva. Pokretni i nepokretni dijelovi motora. Regulatori brzine vrtnje . Ispitivanje brodskih motora . Karakteristike diesel motora i režimi rada – stabilnost rada. Sustavi motora . Goriva i maziva . Mjerenje i podešavanje motora. Rasporedni dijagrami i dijagrami opterećenja motora. Zaštita morskog okoliša od rada brodskog motora.

Recommended literature

1.   D. Woodyard: „Pounder's Marine diesel engines and gas turbines“, Elsevier, 2004. 2.   I. Šretner : Brodski motori s unutarnjim izgaranjem , Sveučilište u Zagrebu , 1970. 3.   M. Mikuličić : Motori I , Školska knjiga, Zagreb , 1976.

Način ocjenjivanja
- Download