NAJAVE

Energetski sustavi u pomorstvu

Code:
PFS209
Study/semester:
  • BS-M - semester 1
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 15 6
Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje s funkcioniranjem, optimiranjem i upravljanjem energetskih sustava u pomorstvu.
Sadržaj

Tendencija razvoja plovnih objekata. Bilansa energetike na objektima. Tehničko tehnološki razvoj energetskih čimbenika na plovnom objektu. Optimiranje energetskog brodskog sustava s gledišta propulzije i ostale potrošnje energije. Stupanj korisnog djelovanja proizvođača energetike u brodogradnji. Samodijagnosticiranje s daljinskim upravljanjem s gledišta smanjenja brodske posade. Sustavi toplinske energije, sustavi električne energije, fluidički sustavi, sustavi mehaničke energije. Bilansa energije pojedinih sustava. Tehničko tehnološke specifičnosti plovnih objekata. Konfiguracija pojedinih sustava. Odabira pogonskog propulzora plovidbenog objekta. Optimalna brzina broda. Pouzdanost pogonskog stroja. Određivanje srednjih uvjeta plovidbe. Odabir pogonskog stroja sa stanovišta cijene koštanja pogonske energije.

Recommended literature

1.   Ishii, Y., A half century marine diesel engines. Trans. I Mare E. Vol. 109, London, 1996. 2.   Hader, A., Fast or conventional the, The 13th Internacional Conference - Exhibition on Marine Transport using. Roll-on/Roll-of on horizontal Handling Methods, Lubeck, 1996. 3.   Vlahinić, I., Električni sistemi plovnih objekata, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 1993.

Additional literature

1.   Teekey Shipping Limited, Ship operation marine environment - safety seminar, Vancouver, 1994. 2.   Nielsen, P., 2nd and 3. strok Diesel Engine Reliability, Fauls, and thear Causes, International Council on Combustion Engines, Interlaken, 1995.

Način ocjenjivanja
- Download