NAJAVE

Menadžment održavanja II

Code:
PFS214
Study/semester:
  • BS-M - semester 2
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 15 7
Kompetencije koje se stječu
Primjena suvremenih sutava za održavanje podržanim računalima uz pračenje važećih pravila sigurnosti, pouzdanosti i ekonomičnost. Usklađeno sa STCW i SOLAS konvencijom.
Preduvjeti za upis
Prediplomski studij Brodostrojarskog smjera.
Sadržaj

Primjena pravila i sigurnosti pri održavanju brodskih sustava. Sagledavanje pouzdanosti tehničkih sustava i ekonomičnosti sustava održavanja. Primjena ekspertnih sustava za održavanje brodskih strojnih kompleksa. Strategija održavanja. Ekspertni sustavi za dijagnostiku, održavanje i optimizaciju pogona.

Recommended literature

G. Radica: Razvoj sustava za održavanje brodskog strojnog kompleksa Održavanje brodskih strojeva i uređaja, skripta, Pomorski fakultet u Splitu,2008.

Additional literature

G. Radica:Održavanje brodskih strojeva i uređaja, skripta, Pomorski fakultet u Splitu,2004. G. Radica: Dijagnostika kvarova, Pomorski Fakultet u Splitu, 2007. E. Tireli, J. Orović: Održavanje brodskih strojeva i uređaja, Pomorski fakultet u Rijeci,2004. Lovrić: Osnove brodske terotehnologije, Pomorski fakultet, Dubrovnik,, 1989.