NAJAVE

Dijagnostika kvarova

Code:
PFS221
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 3
Kompetencije koje se stječu
Razumijevanje pojave kvarova brodskih strojnih sustava i uređaja i njihovo pravovremeno otklanjanje. Upoznavanje sa ekspertnim sustavima za dijagnostiku stanja brodskih strojeva i uređaja. STCW konvencija.
Preduvjeti za upis
Brodski motori, Brodski pomoćni strojevi i uređaji
Sadržaj

Sustavi nadzora i kontrole na brodu. Mjerni instrumenti i uređaji. Osnove i metode dijagnosticiranja. Uzroci kvarova u projektiranju, proizvodnji, montaži, transportu, probnom radu, pogonu, održavanju i reviziji. Dijagnostika kvarova kod brodskih strojeva i uređaja

Recommended literature

1.   Radica, G.: Dijagnostika brodskih strojnih sustava i uređaja, skripta, Pomorski fakultet u Splitu, 2004.

Additional literature

1.   Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije I, VPŠ, Dubrovnik, 1989. 2.   Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije II, VPŠ, Dubrovnik, 1989.

Način ocjenjivanja
- Download