NAJAVE

Modeliranje i simuliranje u elektrotehnici Matlab/Simulink

Code:
PFE18
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 2
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 45 6
Ishodi učenja

Komentirati programske linije i funkcije.

Objasniti značenje pojedinih djelova programa.

Planirati tijek programa.

Izabrati najpovljniji niz naredbi za rješenje problema.

Kreirati programsko rješenje za zadani problem u Matlab-u.

Sastaviti shemu sustava u Simulinku. 

Kompetencije koje se stječu
Poznavanje programiranja i simuliaranja u Matlabu i Simulinku.
Sadržaj

Svrha je ovoga predmeta osposobljavanje studenata za rad s programskim sustavom MATLAB, što uključuje upoznavanje s tehničkim okruženjem i s praktičnim vježbama programiranja u MATLAB-u. Obrađuju se sljedeće teme: vektorska i matrična analiza podataka, grafička vizualizacija, modeliranje podataka te programiranje u MATLAB-u u kontekstu ilustrativnih, realističnih primjera. Kolegij razmatra modeliranje i simuliranje različitih tehničkih sustava (mehaničkih, hidrauličkih, električne strojeve, energetska elektronika, tehničkih sustavi s diskretnim događajima) te njihovo upravljanje u realnom vremenu korištenjem MATLAB-a.

Recommended literature

1.        Matlab Tutorial and Help Desk, www.mathworks.com

2.T. Petković: Kratke upute za korištenje MATLAB-a, FER, 2005.

3. http://www.tel.fer.hr/_download/repository/matlab_dio1.pdf

4. http://www.tel.fer.hr/_download/repository/matlab_pred_2_simulink%5b1%5d.pdf

5. http://www.pfst.hr/~ivujovic/stare_stranice/pdf_zip_word/mselekt.pdf

Additional literature

1.        S. T. Karris, Signals and Systems with MATLAB® Applications, Orchard Publications, 2003, ISBN 0-9709511-8-3

2. I. Kuzmanić, I. Vujović, Automatizacija broda I – računalne vježbe, elektroničko izdanje na web-u, 2004.

3. M. Corinthios, Signals, Systems, Transforms, and Digital Signal Processing with MATLAB, CRC Press, New York, 2009.

4. MATLAB, The Language of Technical Computing, The MathWorks, Inc., 2002.

5. S.T. Karris, Introduction to Simulink with Engineering Applications, Orchard Publications, 2006

6. B. D. Hahn, D. T. Valentine: Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Elsevier Ltd, 2007.

Način ocjenjivanja
- Download