NAJAVE

Objektno orijentirano programiranje

Code:
PFP407
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 2
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 5
Ishodi učenja

1. Razviti objektno-orijentirane programske aplikacije koje uključuju: više klasa, rad s osnovnim statičkim i dinamičkim strukturama podataka, datoteke
2. Prezentirati osnovne koncepte objektno-orijentiranog programiranja, u prvom redu enkapsulacija, skrivanje podataka, nasljeđivanje, polimorfizam
3. Prezentirati i implementirati apstraktne tipove podataka korištenjem klasa
4. Dizajnirati modularni softversko rješenje korištenjem osnovnih koncepata objektnoorijentiranog programiranja, u programskom jeziku C++
5. Razviti vlastite klase
6. Preporučiti inženjerski pristup u rješavanju problema, polazeći od usvojenih znanja iz klasa i nasljeđivanja

Sadržaj

Pregled tehnika programiranja. 2. C++. Standardni tipovi. Tijek programa: grananja i petlje; uvjetne naredbe. Funkcije. Pokazivači i reference. Klase: gniježdenje podataka, metode; tvorba objekata. Polja i klase. Pokazivači i klase. Preopterećenje operatora. Nasljeđivanje. Apstraktne klase, Polimorfizam, Virtualne klase.

Recommended literature

1. Radošević, D.: Programiranje 2, TIVA Tiskara Varaždin i Fakultet organizacije i informatike 2007.
2. Mateljan, I., OOP, skripta, FESB 2003.

Additional literature

1. Motik, B., Šribar, J.: Demistificirani C++, Element, Zagreb, 1997.
2. Lippman, S. B. Inside the C++ Object Model. Addison-Wesley, Reading, 1996.

Način ocjenjivanja
- Download