NAJAVE

Ergonomija navigacijskih podsustava

Code:
PFN217
Study/semester:
  • PEIT-M - semester 3
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 3
Ishodi učenja

 

  1. Pravilno tumačiti i interpretirati važne elemente ergonomskog oblikovanja brodskih navigacijskih podsustava.
  2. Opisati i objasniti ergonomski pristup projektiranju navigacijskih podsustava.
  3. Opisati i objasniti rad sa različitim vrstama ergonomski oblikovanih navigacijskih uređaja.

 

Kompetencije koje se stječu
Predavanja, konzultacije, seminarski radovi s posebnim naglaskom na prijedlog mogućih praktična rješenja na stvarnim navigacijskim podsustavima (uređajima: RADAR; ARPA; GPS; DGPS; ECIDS; AIS; dubinomjer itd.) kod različitih proizvođača. Ergonomskim oblikovanjem uređaja ostvaruje se pouzdanost i sigurnost obavljanje straže za vrijeme plovidbe. Metodologija optimizacije sustava čovjek – stroj.
Sadržaj

Cilj ovog kolegija je upoznati studente na relevantne čimbenike koji utječu na interakcije u okviru sustava čovjek – stroj odnosno uređaj; posebno upoznati elemente i funkcioniranje pojedinih elemenata interakcije podsustava čovjek. Upoznati se sa EU i HR normama koje mora zadovoljavati svaki uređaj. Utjecaj radne sredine na rad. Metodologija optimizacije sustava čovjek – stroj.      

 

Recommended literature

1.Bulat,V.: Sistem čovjek – stroj, Informator, Zagreb,1981.

2.Kiperaš,M.: Ergologija, Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 1998.

Additional literature

1. Skupina autora: Ergonomske metode, SIZ za zapošljavanje, Zagreb, 1976.

2. Plenković, J.: Društvo i tehnologija, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, 1995.

3. Kiperaš,M.: Ergonomsko oblikovanje radnih i životnih uvjeta na brodu, Zbornik radova

   Međunarodnog znanstvenog skupa «Društvo i tehnologija `97», Rijeka,1997.

Način ocjenjivanja
- Download