NAJAVE

Zavod za brodostrojarstvo

Predstojnik zavoda: dr. sc. Joško Dvornik

Zavod je znanstvena jedinica čiji nastavnici u znanstvenim zvanjima, znanstvenonastavnim zvanjima, nastavničkim i suradničkim zvanjima istražuju primjenu i optimizaciju rada brodskih strojeva, pomoćnih brodskih strojeva i uređaja. Posebnu pažnju istraživači daju simulacijskim metodama brodskih strojnih sustava. Istraživački rad prisutan je u brodostrojarskim simulatorima, na brodu i u kabinetima.