NAJAVE

Organizacija rada i upravljanje na brodu

Code:
PFN314
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Ishodi učenja

Organizirati posadu, te planirati poslove i vježbe na brodu.
Identificirati situacije specifične kao opasne na brodu (npr. stres, alkohol, radno opterećenje, izrazit autoritet i dr.) i analizirati osobine pomoraca (stav, vrijednost, autoritativnost, pozitivnu inicijativu).
Osmisliti dobru ili lošu organizacijsku strukturu poslova na brodu.
Analizirati kulturološke razlike višenacionalnih posada, te s obzirom na to optimalno organizirati posadu.

Kompetencije koje se stječu
Znanja potrebna za učinkovito organiziranje rada i poslova na brodu. Organiziranje timskog rada i održavanje komunikacije u uvjetima višenacionalne posade. Upravljanje organizacijom broda u svim uvjetima plovidbe.
Sadržaj

Upravljački ustroj broda. Organizacija dužnosti i odgovornosti na brodu.

Ergonomija i dizajn brodova, ljudske pogreške zbog automatizacije

Stavovi, vrijednosti, osobnost, atributi članova posade. Primjena ISM pravilnika. Držanje i primopredaja brodske straže.

Organizacija vježbi na brodu.

Umor na brodu, planiranje radnog vremena, ILO konvencija.

Ugovori pomoraca prema ITF.

Stres, strahovi, ljudska ograničenja.

Mobing, zlouporaba droga i alkohola.

Kratkoročna strategija, vođenje (leadership), vrste vođenja, autoritet, pozitivna inicijativa.

Komunikacija na brodu. Odlučivanje u izvanrednim okolnostima. Vođenje sastanaka. Timski rad.

Kulturološke razlike, sociološke razlike (individualizam, kolektivizam, parohijalizam, mala i velika udaljenost od moći).

Proučavanje slučajeva pogibelji nastalih zbog pogreški.

MCRM programski paket.

Recommended literature

1. Student Workbook, MCRM Maritime Crew Resource Management, OAA, 2010.

2. Vidan, P.: Nastavni materijali, Pomorski fakultet u Splitu

3. Seagull CBT

Additional literature
  1. Bridge TeamManagement, SecondEdition, Captain A. J. Swift FNI, 2004
  2. BridgeWatchkeeping, SecondEditionVariousauthors, 2003
  3. StrandingsandtheirCausesCaptain R. A. Cahill FNI, 2002
  4. LeadershipThroughoutR. Jeffery MNI, 2007
Način ocjenjivanja
- Download