NAJAVE

Pomorski engleski I

Code:
PFP104
Study/semester:
  • BS-B - semester 1
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 3
Ishodi učenja

- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o vrstama brodova, njihovoj namjeni, brodskoj konstrukciji, brodskim prostorima i palubnim uređajima, članovima posade i njihovim funkcijama, ugovoru o ukrcaju pomorca i potrebnoj dokumentaciji.

- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.

- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.

- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje učestalih jezičnih struktura i ograničenog vokabulara tehničkog jezika, razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Posebna pozornost se daje komunikacijskim vještinama potrebnim kadrovima brodostrojarske struke u budućem radnom okruženju.
Preduvjeti za upis
srednja škola
Sadržaj

Vrste brodova i njihova namjena. Osnovno nazivlje vezano uz brodsku konstrukciju, dijelove i dimenzije. Brodski prostori i palubni uređaji. Članovi posade i njihove funkcije i dužnosti. Ugovor o ukrcaju pomorca i potrebna dokumentacija. Jezične strukture: Glagolska vremena (tvorba i uporaba aktivnih oblika), modalni glagoli. Određeni i neodređeni član. Osnovna struktura rečenice.

Recommended literature

1.   Spinčić, A.,An English Textbook For Marine Engineers I., 3. izdanje, Pomorski fakultet, Rijeka, 2008. 2.   Luzer, J., Spinčić, A.,Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce, Pomorski fakultet, Rijeka, 2003.

Additional literature

1.   Kluijven, P.C. van,The International Maritime Language, Programme, Alk & Heinen Publishers, Alkmaar, The Netherlands, 2003. 2.   Odabrani članci i tekstovi iz stručne brodostrojarske periodike, priručnika s naputcima za uporabu, održavanje i servisiranje brodskih motora.

Način ocjenjivanja
- Download