NAJAVE

Primjena računala

Code:
PFP120
Study/semester:
  • BS-B - semester 1
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 4
Ishodi učenja
  •         objasniti osnovne pojmove o građi i principu rada računala
  •  usporediti i razlikovati značajke modula računala
  • primijeniti u praksi osnovne računalne pismenosti kroz obradu teksta i tablično izračunavanje
Kompetencije koje se stječu
Usvajanje znanja iz arhitekture računalnih sustava, odnosno znanja iz sklopovlja računalnog sustava koja su nužna za podršku u izvršavanju pomorskih procesa.
Sadržaj

Temeljni informatički pojmovi, informacijska tehnologija, matematičko-logičke osnove računala, građa digitalnih računalnih sistema i računalne mreže.

Recommended literature

1.   Munitić, Ristov, Gudelj Bolanča, Nadrljanski: Primjena elektroničkih računala, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. 2.   V. Grbavac: Informatika, Zagreb, 1990.

Additional literature

1.   D. Grundler: Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000. 2.   D. Grundler, S. Šutalo, Informatika, Školska knjiga, 2005. 3.   S. Ribarić: Arhitektura računala,Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

Način ocjenjivanja
- Download