NAJAVE

Medicina za pomorce

Code:
PFP142-128116
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 2
Kompetencije koje se stječu
Pružanje prve pomoći i medicinske skrbi. Program udovoljava zahtjevima STCW konvencije.
Sadržaj

Uvod u pomorsku medicinu. Građa tijela i funkcije. Utvđivanje vitalnih funkcija. Prva pomoć kod životno ugrožavajućim situacijama. Reanimacija. Pregled bolesnog i ozlijeđenog. Prva pomoć i medicinska skrb kod ozljeda očiju. Prva pomoć i medicinska skrb kod ozljeda glave i kralježnice, prijeloma udova, politrauma. Prva pomoć i medicinska skrb kod oštećenja organizma ekstremnom toplinom i hladnoćom. Prva pomoć i medicinska skrb kod otrovanja. Porod na brodu. Obrada rane – šivanje. Davanje kisika. Mjerenje krvnog tlaka, davanje intramuskularnih injekcija. Osnovne činjenice o lijekovima i načinu primjene. Održavanje opće i osobne higijene na brodu. Spolno prenosive bolesti, prevencija. Traženje radio-medicinskog savjeta. Transport helikopterom.

Recommended literature

1. Mulić R, Ropac D. Medicina za pomorce, Medicinska naklada, Zagreb 2003.

Additional literature

1. International Medical Guide for Ships. World Health Organization, Geneva 1988.

Način ocjenjivanja
- Download