NAJAVE

Tjelesna i zdravstvena kultura

Code:
PFP147
Study/semester:
  • BS-B - semester 1
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
0 30 1
Kompetencije koje se stječu
Psihofizička sposobnost za rad na programu preddiplomskog studija.
Sadržaj

Program je koncipiran tako da student vježbanjem postigne takvu psihofizičku formu koja je dostatna za uredno obavljanje poslova i zadataka u okviru struke. Ovako organiziran program dominantno utječe na razvoj energetske komponente. Sadržaji koji se primjenjuju su: prirodni oblici kretanja, vježbe oblikovanja, vježbe snaženja s naglaskom na repetitivnu snagu, trčanja, elementarne igre, košarka, plivanje, vaterpolo, veslanje, jedrenje, ronjenje i planinarenje.

Recommended literature
  1. Counsilman, J. E. : Handbuch des Sportschhwimmens fur Trainer, Lehrer und Athleten, Bockenem/Hclowin, C. M. : 1980.
  2. Colwin Cecil M.: Plivanje za 21. stoljeće, prijevod, Tomislav Karlo, Zagreb, Gopal 1998.
  3. Körner ,T/Schwanitz, P.: Rudern, Sportverlag Berlin, 1985.
  4. Kurt Wilke, Örjan Madsen: Das Training des jugendlichen Schwimmers – Schondorf: Hofmman, 1983., Schriftenreihe zur Praxis der Leibeserziehung und des Sports; Bd. 171.
  5. Lozovina, V. : Jednadžba specifikacije sportske aktivnosti, Split 1996.
  6. Lozovina, V.: Sportovi na vodi, Sveučilišni udžbenik, Split 2001.
  7. Polić, B., Vitas, M., Opavsky, P.: Vježbe oblikovanja, Institut za fizičku kulturu, «Partizan», Beograd 1954.
Način ocjenjivanja
- Download