NAJAVE

Pomorski engleski V

Code:
PFP162
Study/semester:
  • PM-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 4
Ishodi učenja

- Razviti jezična znanja i vještine za obavljanje poslova na upravljačkoj razini na moru i kopnu.
- Prepoznati, definirati i objasniti na engleskom jeziku informacije o sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša, o tehnološkom razvitku svjetskog pomorstva, nautičkom turizmu, pomorskog pravu, o ekonomici brodarstva i luka itd.
- Tumačiti te na engleskom jeziku pismeno i usmeno priopćiti informacije o gore navedenim temama.
- Primijeniti stečene konverzacijske tehnike u stvarni život i na taj način povećati opću tečnost govora.
- Učinkovito sudjelovati u timskom radu.
- Izraditi potrebne dijagrame i samostalno prezentirati na engleskom jeziku informacije, ideje, probleme i njihova rješenja studentima, suradnicima, stručnoj i općoj publici.
- Pismeno se izražavati na engleskom jeziku na nivou razumijevanja široke stručne i akademske publike.
- Razviti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje, ali i za nastavak studiranja na diplomskom studiju.

Kompetencije koje se stječu
Jezična znanja i vještine za obavljanje poslova na upravljačkoj razini na moru i kopnu. Unaprjeđivanje komunikacijskih sposobnosti studenta u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša, praćenja tehnološkog razvitka svjetskog pomorstva, nautičkog turizma, pomorskog prava te ekonomike brodarstva i luka. Razvijanje kognitivnih sposobnosti, intelektualnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Osposobljenost za samostalno izvještavanje, intervjuiranje, prezentiranje (usmeno i pismeno), dopisivanje, analizu i raspravu o niže navedenim temama vježbi i predavanja.
Preduvjeti za upis
Engleski III + IV semestar
Sadržaj

5.Semestar: Intelligent Business: Zapošljavanje radnika; Counterfeiting – prijevara, imitacija, nepoštivanje vlasništva i copyrighta; Zakonitosti i tipovi tržišta; Lobiranje i kampanja. Waypoint: Introducing a marina and its surroundings; Nautical tourism – Croatia's competitive product; Stressors from marina and boating activities; Marine environment conservation; Sustainable development. Dopunski stručni tekstovi iz dopunske literature vezani uz pomorstvo. Odgovarajući vokabular i jezične strukture navedene u izvedbenom programu.

Recommended literature

1.   Trappe, T. and Tullis, G.:Intelligent Business, Coursebook + CD (razina: Intermediate), Longman – Pearson, 2005. 2.   Skračić, T.:Waypoint, English Textbook for Maritime Students, Sveučilište u Splitu, 2010.

Additional literature

1. Trappe, T. and Tullis, G.:Intelligent Business, Skills Book s interaktivnim CDROM-om (razina: Intermediate), Longman – Pearson, 2005. 2. Tekstovi iz stručnih publikacija i časopisa; www stranice.

Način ocjenjivanja
- Download