NAJAVE

Pomorski engleski III

Code:
PFP179
Study/semester:
  • PM-B - semester 3
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 4
Ishodi učenja


Nakon položenog ispita iz kolegija Engleski jezik III student će na engleskom jeziku:
1. Poznavati osnovne engleske termine za klasifikaciju brodova;
2. Poznavati osnovne engleske termine za domaća i međunarodna brodogradilišta;
3. Ovladati engleskim terminima za izgradnju različitih tipova broda;
4. Identificirati engleske termine za vrste brodova;
5. Znati usporediti i razlikovati građu i opremu različitih brodova;
6. Poznavati nautičke instrumente u navigaciji;
7. Poznavati vrste brodskih motora i njihovu primjenu.

Kompetencije koje se stječu
Svladavanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku potrebnim u budućem radnom okruženju. Razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Osposobljenost za samostalno izvještavanje, intervjuiranje, prezentiranje (usmeno i pismeno), dopisivanje i raspravu o niže navedenim temama vježbi i predavanja. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike i unaprjeđivanje vladanja posebnim registrima pomorskog engleskog: poslovni, pravni i tehnički engleski, engleski u informatici i javnom informiranju. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Radno poznavanje relevantnih dijelova IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP 2001) Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kao jezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu.
Preduvjeti za upis
Engleski II
Sadržaj

Lessons: Classification of vessels; Building materials; Principal parts and dimensions; Boatbuilding in Croatia; Traditional boatbuilding; Shipbuilding industry; Merchant ships. Dopunski stručni tekstovi vezani uz pomorstvo. Odgovarajući vokabular i jezične strukture navedene u izvedbenom programu.

Recommended literature

Skračić, T.:Waypoint, English Textbook for Maritime Students, Sveučilište u Splitu, 2010.

 

Additional literature
  1.  

  1. House, D. J., Seamanship Techniques, Butterworth-Heinemann, 2ndedition, Oxford 2001.

Način ocjenjivanja
- Download