NAJAVE

Pomorski engleski IV

Code:
PFP180
Study/semester:
  • PM-B - semester 4
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
15 30 4
Kompetencije koje se stječu
Svladavanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku potrebnim u budućem radnom okruženju. Razvijanje vještine govora, slušanja, čitanja, razumijevanja i pisanja. Razvijanje kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, kritičkog mišljenja, kreativnosti u analiziranju, interpretiranju i evaluiranju informacija, razvijanje vještina istraživanja i sposobnosti rada u grupi. Osposobljenost za samostalno izvještavanje, intervjuiranje, prezentiranje (usmeno i pismeno), dopisivanje i raspravu o niže navedenim temama vježbi i predavanja. Usvajanje i unaprjeđivanje relevantnih elemenata gramatike i unaprjeđivanje vladanja posebnim registrima pomorskog engleskog: poslovni, pravni i tehnički engleski, engleski u informatici i javnom informiranju. Stjecanje komunikacijske sposobnosti studenta na engleskom jeziku u cilju ostvarivanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Radno poznavanje relevantnih dijelova IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP 2001) Stjecanje temeljnih i specijalističkih jezičnih znanja i vještina radi osposobljavanja studenata za stjecanje svjedodžbi i ovlaštenja za časnika palubne straže na brodovima od 500 BT i većim, 1. časnika palube na brodovima od 3000 BT i većim te zapovjednika broda od 3000 BT i većim (prema zahtjevima iz konvencije STCW 1995 s izmjenama i dopunama) – engleski kao jezik službene komunikacije u svjetskom pomorstvu.
Preduvjeti za upis
Engleski I + II. semestar
Sadržaj

4. Semestar:Intelligent Business, Razvoj i posljedice; Marketing i robne marke; Outsourcing i Offshoring; Financije – dobit, troškovi, gubitci;Waypoint:Passage planning; Navigation instruments, charts and aids; Finding our position; Rules of the road; Navigation lights, sounds and daymarks; SOLAS, emergencies and communications; Personal safety; Weather. Dopunski stručni tekstovi iz dopunske literature vezani uz pomorstvo. Odgovarajući vokabular i jezične strukture navedene u izvedbenom programu.

Recommended literature
  1. Trappe, T. and Tullis, G.:Intelligent Business, Coursebook + CD (razina: Intermediate), Longman – Pearson, 2005.
  2. Skračić, T.:Waypoint, English Textbook for Maritime Students, Sveučilište u Splitu, 2010.
Additional literature
  1. Trappe, T. and Tullis, G.:Intelligent Business, Skills Book s interaktivnim CDROM-om (razina: Intermediate), Longman – Pearson, 2005.
Način ocjenjivanja
- Download