NAJAVE

Brodski elektroenergetski sustavi I

Code:
PFE209
Study/semester:
  • BS-B - semester 2
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 30 4
Ishodi učenja

Nakon uspješnog savladavanja kolegija student će moći definirati i objasniti osnovne zahtjeve koji se postavljaju pred brodske električne strojeve i uređaje. Objasnit osnovni princip rada, temeljne jednadžbe i ekvivalentne sheme aktualnog stroja. Usporediti djelovanje različitih vrsta električnih strojeva i analizirati jednostavne zadatke vezane za rad električnih strojeva kao i simulirati rad aktualnih strojeva na odgovarajućem simulatoru (prema zahtjevima STCW-a).

Kompetencije koje se stječu
Postiže se dio odgovarajućih znanja koja su propisana za službu upravitelja stroja, kao i temeljna znanja iz područja el. strojeva i el. mreža. STCW konvencija.
Preduvjeti za upis
Brodska elektrotehnika
Sadržaj

Utjecaj uvjeta broda na električne strojeve i uređaje. Propisi za električne strojeve i uređaje na brodu. Grafički simboli. Podjela brodskih el. mreža. Općenito o principu rada električnih strojeva. Električni transformatori. Električni strojevi: sinkroni strojevi , asinkroni strojevi, strojevi istosmjerne struje te neki posebni brodski električni strojevi i uređaji. Kompenzacija faktora snage.

Recommended literature

1. Milković, M., Brodski električni strojevi i uređaji, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005. 2. Krčum M.: Brodski el. uređaji, Pomorski fakultet, 2005. – bilješke sa predavanja 3. Skalicki, B., Grilec,B.: Električni strojevi i pogoni, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2005. 4. D.T.Hall, Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby, London 1999.

Additional literature

1.   Krčum, M.: Električni strojevi I, Sveučilište u Splitu , Centar za stručne studije, 2009. 2.   Krčum, M.: Električni strojevi II, Sveučilište u Splitu , Centar za stručne studije, 2009. 3.   Gonen, T.: Electric Power Distribution System Engineering, McGraw-Hill, New York, 1986.

Način ocjenjivanja
- Download