NAJAVE

Tehnička mehanika I

Code:
PFS103
Study/semester:
  • BS-B - semester 1
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 4
Kompetencije koje se stječu
Poznavanje temeljnih zakona i metoda mehanike te njihova primjena u razmatranju djelovanja sila i njihovog utjecaja na gibanja i stanja tijela. Razvijanje jednostavnog i logičnog načina razmišljanja studenata pri analizi i rješavanju praktičnih inženjerskih zadaća statike i kinematike brodskih strojnih elemenata i konstrukcija.
Sadržaj

Uvod, zadatak, elementi i osnovni zakoni mehanike. Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Veze i njihove reakcije. Statika čestice. Sastavljanje, rastavljanje i ravnoteža sila. Statika krutih tijela. Moment sile za točku i za os. Spreg sila. Redukcija sila. Ravnoteža sila. Trenje klizanja i kotrljanja. Trenje u ležajevma. Gredni i rešetkasti nosači. Reakcije u osloncima i unutrašnje sile. Težište. Kinematika. Kinematika čestice. Osnovne kinematičke veličine: pložaj, brzina i ubrzanje. Pravocrtno i krivocrtno gibanje. Prikazivanje gibanja u Descartesovom, polarnom i prirodnom koordinatnom sustavu. Kinematika krutog tijela. Translacija. Rotacija oko nepomične osi. Ravninsko gibanje. Složeno gibanje. Kinematika jednostavnih mehanizama.

Recommended literature
  1. Kulenović, Z.: Tehnička mehanika za pomorce, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2013.
  2. Kulenović, Z.: Mehanika krutih tijela, Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu, Split 2002.
  3. Kulenović, Z.: Tehnička mehanika I, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2013.
Additional literature
  1. Muftić, O.: Mehanika I, Tehnička knjiga, Zagreb 1991.
  2. Jecić, S.: Mehanika II, Tehnička knjiga, Zagreb 1989.
  3. Pečornik, M.: Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb 1989.
Način ocjenjivanja
- Download