NAJAVE

Korozija i zaštita materijala

Code:
PFS118
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 3
Ishodi učenja

Definirati i klasificirati destrukciju materijala. Definirati i klasificirati koroziju metala. Analizirati štete od korozije. Razlikovati vrste i oblike korozije. Objasniti mehanizme korozije. Definirati i klasificirati zaštitu od korozije. Objasniti ispitivanje korozije i zaštite. Opisati koroziona svojstva pojedinih tehničkih materijala. Analizirati projektantske mjere protiv korozije. Usporediti prednosti i mane različitih metoda zaštite od korozije.

Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja o koroziji. Mehanizmi korozije, odabir materijala i projektantske mjere protiv korozije. Svrsishodna zaštita od korozije u pomorstvu.
Sadržaj

Propadanje materijala: korozija, erozija, abrazija i kavitacija. Korozija metala. Štete od korozije. Mehanizmi korozije. Vrste korozije. Oblici korozije. Kemijska i elektrokemijska korozija. Destrukcija anorganskih nemetalnih i organskih materijala. Zaštita od korozije. Ispitivanje korozije i zaštite. Koroziona svojstva pojedinih tehničkih materijala. Odabir materijala. Projektantske mjere protiv korozije. Katodna i anodna zaštita. Zaštitne prevlake. Predobrada površine. Zaštitni premazi.

Recommended literature

Jelić Mrčelić G., 2010. Korozija i zaštita materijala, nastavni materijali, PFST, Split

Additional literature

1. Jarić, B. i Rešetić, A. 2004. Korozija, elektrokemijske osnove i katodna zaštita, Zagreb 2. Esih, I., Dugi, Z. 2001. Tehnologija zaštite od korozije, FSB, Zagreb 3. Zorović D., 1991. Zaštita materijala, PFRI, Rijeka 4. Shweitzer, A. P. 1987. What every engineer should know about corrosion. Marcel Dekker Inc., New York and Basel 5. Popić J., Zorović D., 1987. Vježbe iz zaštite materijala, PFRI, Rijeka

Način ocjenjivanja
- Download