NAJAVE

Brodski strojni sustavi

Code:
PFS204
Study/semester:
  • BS-B - semester 4
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 15 5
Kompetencije koje se stječu
Temeljno i napredno znanje o pogonskim sustavima, sustavima opće službe te specijalnim sustavima na brodu na radnoj i upravljačkoj razini, znanje o rukovanju i nadzoru sustava iz kontrolne prostorije strojarnice i lokalno, eksploatacija i mjere za zaštitu morskog okoliša.
Preduvjeti za upis
Brodski strojni elementi, Termodinamika i prijenos topline
Sadržaj

Brodski cjevovodi; elementi sustava (ventili, filtri, kondezni lonci, spojevi i ostali elementi); materijali i zaštita od korozije; međunarodni propisi registara; pogonski sustavi (gorivo, ulje, komprimirani zrak, rashladna voda, para i kondenzat, ispirni zrak, ispušni plinovi); sustavi opće službe i sigurnosni sustavi ( balast, kaljuža, protupožarni sustavi, ventilacija, pitka i sanitarna voda, sustav fekalija, radni zrak i zrak za automatiku, rashladni uređaj provijanta, klimajedinica, automatizacija, međunarodni propisi registara, dijagnostika kvarova i eksploatacija rashladnih uređaja, manevarski zrak, hidraulika, cijevi za sondiranje; drenažni, preljevni, naljevni i odzračni cjevovodi, eksploatacija); specijalni sustavi, eksploatacija sustava, lokalno i daljinsko upravljanje i nadzor, zaštita morskog okoliša.

Recommended literature

1. Martinović, D.: Brodski strojni sustavi, Pomorski fakultet, Rijeka, 2005. 2. Matković, M.: Protupožarna zaštita na brodovima, Pomorskifakultet, Rijeka, 1996. 3. Martinović, D.: Brodski rashladni uređaji, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Additional literature

1. Martinović, D., Stanković P.: Sustav inertnog plina, Pomorski fakultet, Rijeka, 1995. 2. Martinović D., Stanković P.: Sigurnost na tankerima, Pomorski fakultet, Rijeka, 1995. 3. Martinović D., Stanković P.: Pranje tankova sirovom naftom, Pomorski fakultet, Rijeka, 1996.

Način ocjenjivanja
- Download