NAJAVE

Brodski generatori pare i toplinske turbine

Code:
PFS210
Study/semester:
  • BS-B - semester 3
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
60 15 5
Kompetencije koje se stječu
Stečeno znanje i vještine omogućit će svladavanje svih radnih zadataka na operativnoj i upravljačkoj razini. Razumijevanje procesa brodskih generatora pare i toplinskih turbina, značajke i izvedbe, priprema i upravljanje postrojenjem.
Sadržaj

Uvodni dio, razvoj brodskih generatora pare, namjena, podjela, glavne značajke, termodinamičke osnove generatora pare. Toplinska bilanca, toplinski gubici, iskoristivost. Cirkulacija zraka i dimnih plinova. Cirkulacija vode. Separacija pare. Sustav goriva. Sustav vode za napajanje. Materijali za izradu tlačnih dijelova, osnovna svojstva, klasifikacijski propisi. Uvodni dio, usporedba porivnih strojeva. Toplinski proces parne turbine, utjecaj parametara na stupanj djelovanja, međupregrijavanje i višestupanjska ekspanzija. Vrste parnih turbina. Dijelovi parne turbine; sapnice, lopatice, rotor, brtvenice, ležajevi, kućište, spojke, reduktor, uređaj za prekretanje rotora, kondenzator, sustav zagrijavanja i otplinjavanja vode, sustav ulja za podmazivanje. Sustav regulacije parne turbine. Plinske turbine;otvoreni proces plinske turbine, zagrijavanje zraka nakon kompresije, dvostupanjska ekspanzija, dvostupanjska kompresija i ekspanzija. Glavni dijelovi plinskoturbinskog postrojenja; plinska turbina, komore za izgaranje, zagrijači zraka za izgaranje, sustav goriva. Kombinirana propulzijska postrojenja.

Recommended literature

1.   Prelec, Z., Brodski generatori pare, Školska knjiga Zagreb, 1996. 2.   Tirelli, E., Martinović, D.; Brodske toplinske turbine, Pomorski fakultet u Rijeci, 2001.

Additional literature

1.   Šneller, S., Pogon broda I, Sveučilište u Rijeci, FSB, 1996. 2.   Šneller, S., Parat, Ž.; Pogon broda II, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb, 1996.

Način ocjenjivanja
- Download