NAJAVE

Brodski pomoćni strojevi i uređaji

Code:
PFS211
Study/semester:
  • BS-B - semester 3
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
60 15 6
Kompetencije koje se stječu
Razumijevanje i poznavanje rada pomoćnih brodskih strojeva i uređaja
Preduvjeti za upis
Tehnička mehanika II, Brodski strojni elementi
Sadržaj

Uvod, definicije, podjele. Osovinski vod; brodske pumpe; kompresori; ventilatori; čistioci i filtri; separatori; uređaji za pročišćavanje zauljenih voda; uređaji za fekalije; kormilarski uređaji; palubni uređaji; izmjenjivači topline; brodski rashladni uređaji.

Recommended literature

1. Ozretić, V. : Brodski pomoćni strojevi i uređaji, Split Ship Management, Split, 2004.

Additional literature

1. Martinović, D. : Brodski rashladni uređaji, FSB, Zagreb, 1994.

Način ocjenjivanja
- Download