NAJAVE

Brodski rashladni i klimatizacijski uređaji

Code:
PFS212
Study/semester:
  • BS-B - semester 5
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 2
Kompetencije koje se stječu
Dopunska znanja : Štetni utjecaj rashladnih fluida na okoliš; zamjenski rashladni fluidi ili binarnim smjesama; regenerativnim rashladnim uređajima; rashladnim sustavima provijanta i brodskog prostora sustavima automatskog upravljanja i zaštite brodskih rashladnih uređaja; brodskim sustavima klimatizacije.
Preduvjeti za upis
Termodinamika i prijenos topline
Sadržaj

Utjecaj najprimjenjivanih rashladnih fluida na okoliš i zdravlje ljudi; Karakteristike rashladnih fluida; Zamjenski (ekološki prihvatljivi) rashladni fluidi ili smjese fluida; Binarne smjese; Brodski rashladni sustavi – provijanta i tereta; Regenerativni rashladni uređaji; Automatska zaštita; Elementi rashladnih sustava; Brodski sustavi ventilacije, sušenja i klimatizacije; Elementi sustava klimatizacije; Dimenzioniranje, izvedbe i održavanje.

Recommended literature

1.   Jurišić, K. : Brodski rashladni i klimatizacijski uređaji I i II, Pomorskifakultet Split, 2005 i 2006.- skripta. 2.   Martinović, D.: Brodski rashladni uređaji , Školska knjiga, Zagreb, 1994. 3.   B. Pavković. A. Božunović: Tehnika hlađenja, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci (Internet izdanje)

Additional literature

1.   Ozretić, V.: Brodski pomoćni strojevi i uređaji, Ship management, Split, 1996.

Način ocjenjivanja
- Download