NAJAVE

Priprema i upravljanje postrojenjem

Code:
PFS213
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 3
Kompetencije koje se stječu
Pripremiti studente za plovidbu Usklađeno sa STCW i SOLAS konvencijom
Sadržaj

Razvoj upravljanja; odlučivanje; kontrola, rukovođenje; upravljanje, priprema i upućivanje postrojenja; mjesta upravljanja; ustroj, držanje, preuzimanje, obavljanje i predaja straže; međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i zaštite morskog okoliša; upravljanje s aspekta održavanja brodskog strojnog kompleksa,

Recommended literature

1.   Instrukcijske knjige brodskog simulatora Konsberg ERS MAN B&W 5L90MC-C L11 VLCC 2.   I. Komar: Autorizirana predavanja 3.   STCW konvencija, dodatak (1995), Pravilnik o izobrazbi, izdavanju svijedodžaba i držanju straže pomoraca. 4.   Code of safe working practices for merchant seamen, MCA-London,2002. 5.   Međunarodni kodeks sigurnog upravljanja i zaštite morskog okoliša (ISM Code).

Additional literature

1.   Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije I, VPŠ, Dubrovnik, 1989. 2.   Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije II, VPŠ, Dubrovnik, 1989.

Način ocjenjivanja
- Download