NAJAVE

Menadžment održavanja

Code:
PFS215
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 15 3
Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje studenata s zakonitostima i strategijom održavanja. Primjena održavanja na brodskim sustavima. Sigurnost pri održavanju i popravcima. STCW konvencija.
Sadržaj

Tehnologija i organizacija održavanja. Strategija održavanja: preventivno održavanje, korektivno održavanje, remontno održavanje, održavanje prema stanju. Troškovi održavanja. Oštećenja i kvarovi. Pouzdanost tehničkih sustava. Utjecaj automatizacije na održavanju. Rezervni dijelovi. Sustavi održavanja podržani računalom. Organizacija sigurnog održavanja.

Recommended literature

1.   Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije I, VPŠ, Dubrovnik, 1989. 2.   Lovrić, J.: Osnove brodske terotehnologije II, VPŠ, Dubrovnik, 1989.

Additional literature

1.   Radica, G.: Održavanje brodskih strojeva i uređaja, skripta, Pomorski fakultet u Splitu,2004.

Način ocjenjivanja
- Download