NAJAVE

Gorivo, mazivo, voda

Code:
PFS222
Study/semester:
  • BS-B - semester 3
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
30 0 2
Ishodi učenja

Opisati podjelu goriva. Opisati sastav i svojstva sirove nafte, tekućih i plinovitih goriva. Definirati vrste goriva koja se koriste na brodovima. Objasniti proces izgaranja goriva. Opisati sustav goriva na brodu.

Objasniti važnost podmazivanja, te opisati primjenu maziva i sustava za podmazivanje na brodu.

Objasniti korištenje vode na brodu, te svojstva vode.

Sadržaj

Uvod; Vrste i rezerve pojedinih goriva, podjela goriva (kruta, tekuća i plinovita).Ugljikovodici. Sirova nafta; sastav i svojstva, gustoća, API gradacija, vrelišta. Osnove prerade sirove nafte; atmosfreska destilacija, vakuumska destilacija, ostali procesi prerade sirove nafte. Tekuća goriva; podjela tekućih goriva, sastav i struktura. Plinovita goriva; podjela, značajke i svojstva te primjena. Tribologija, trenje, habanje, tipovi podmazivanja. Važnost podmazivanja, mjesta podmazivanja na brodu, proizvodnja i sastav maziva, podjela maziva. Svojstva maziva; viskozitet, temperatura zapaljenja i stinjavanja, ukupni bazni broj, sadržaj vode, sadržaj netopivih čestica, sadržaj metrala, aditivi za maziva. Klasifikacije maziva i specifikacije; prema viskoznosti i primjeni. Kontrola kvalitete ulja, tretman ulja u pogonu, preporuke za zamjenu mazivog ulja. Upotreba vode na brodu, fizikalna i kemijska svojstva vode, tvrdoća vode, pH-vrijednost vode, električna vodljivost vode. Kontrola korozije i naslaga kamenaca u rashladnim sustavima motora, tretman rashladne vode.

Recommended literature

Tireli, E.: Goriva i njihova primjena na brodu, knjiga, Pomorski fakultet u Rijeci, 2005.

Tireli, E., Dvornik, J.; Orović, J.: Maziva i njihova primjena na brodu, skripta, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010.

Način ocjenjivanja
- Download