NAJAVE

Rad na simulatoru i plovidbena praksa II

Code:
PFS230
Study/semester:
  • BS-B - semester 6
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
0 60 3
Kompetencije koje se stječu
Pripremiti studente za plovidbu Usklađeno sa STCW i SOLAS konvencijom
Preduvjeti za upis
Rad na simulatoru i plovidbena praksa I
Sadržaj

Odlazak sa studentima na školski brod «Naše more» u trajanju od tri do pet dana, te na neki od brodova «Jadrolinije» u trajanju od 4 dana. Cilj je upoznati studente s brodom, brodskom strojarnicom i njenim sustavima te ukazati im na buduće poslove koji pred njima stoje. Po dvoje studenata dobiti će neki od zadataka u smislu upoznavanja i skiciranja pojedinog brodskog sustava ili uređaja uz pomoć voditelja i konzultacije posade broda.

Recommended literature

1.   Ozretić, V.: «Brodski pomoćni strojevi i uređaji», SSM, Split, 2004. 2.   Instrukcijske knjige brodskog simulatora Konsberg ERS MAN B&W 5L90MC-C L11 VLCC 3.   Antonić, R.: «Brodostrojarski simulator PS2000 – Priručnik za rad», Visoka pomorska škola u Splitu, Split, 2001,

Additional literature

1.   Instrukcijske knjige brodskih motora

Način ocjenjivanja
- Download