NAJAVE

Automatizacija brodskih strojnih sustava I

Code:
PFE103
Study/semester:
  • BS-B - semester 4
Course holder/s:
Course contractor/s:
Lecture Excercise ECTS points
45 15 5
Ishodi učenja

Nakon odslušanog kolegija studenti će razumijeti osnovne zadatke sustava upravljanja, te razlikovati različite analogne i digitalne senzore. Studenti će moći razlikovati načelo otvorenog sustava, načelo kompenzacije i načelo zatvorene petlje.Nadalje, studenti će se upoznati sa osnovama sustava prvog, drugog reda, analizom sustava u vremenskoj i kompleknoj domeni. Studenti će moći napraviti analizu stabilnosti jednostavnijeg sustava automatizacije. Studenti će nadalje razumjeti rad različitih vrsta aktuatora. Studenti će moći razlikovati načelo otvorenog sustava, načelo kompenzacije i načelo zatvorene petlje. Nadalje, studenti će moći razlikovati i argumentirati primjenu P, I, D, PI, PD i PID regulatora u sustavu upravljanja. Studenti će moći definirati zadatke sustava automatizacije za upravljanje i regulaciju raznih brodskih strojarskih procesa. Studenti će moći razlikovati upravljanje sustava vođenih vremenom i sustava vođenih događajima. Studenti će moći napraviti složenije programe za upravljanje PLC-om uz pomoć ljestvičastih diagrama. Studenti će nadalje znati opisati hijerarhijski distribuirani sustav upravljanja.

Kompetencije koje se stječu
Postizanje znanja potrebnih za razumijevanje principa upravljanja brodskih sustava, suvremenih tehnologija upravljanja i vođenja brodskih i sustava u pomorstvu. Odgovarajuća znanja propisana STCW i IMO Model Courses za službu upravitelja stroja.
Preduvjeti za upis
Matematika I i Matematika II
Sadržaj

Klasifikacija i osnovne značajke sustava automatike na brodu, zahtjevi klasifikacijskih društava, principi automatske regulacije i upravljanja, Vremenski i frekvencijski odzivi, stabilnost i točnost, Mjerni davači i aktuatori, kondicioneri i pretvarači signala, digitalno računalo u regulaciji i upravljanju procesa i strojeva, SW komponente, programljivi elektronički sklopovi u procesnom upravljanju, Prijenosnici signala, principi i sheme pneumatskog i hidrauličkog upravljanja, Sustavi regulacije brodskih procesa, sustavi automatskog daljinskog nadzora, upravljanja i zaštite brodskog pogona.

Recommended literature

1.   Antonić, R.: Automatizacija broda II, Pomorski fakultet u Splitu, 2007., 2. pon. izd. 2.   Antonić, R.: Brodostrojarski simulator PPS2000 – upute za korištenje, VPŠ Split, 2001. 3.   Vukić, Z., Kuljača, Lj.: Automatsko upravljanje – analiza linearnih sustava, Kigen d.o.o, Zagreb, 2004. 4. Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova,dio 13.-Automatizacija, Hrvatski registar brodova, Split 2004.

Additional literature

1.   Šurina, T.: Automatska regulacija, Školska knjiga Zagreb,1987. 2.   Ostojić, B.: Automatizacija broda, Rijeka, 1980. 3.   Milić, L., Milić, I.:Osnove automatizacije, Pomorski fakultet Dubrovnik,1995. 4. D.A. Taylor: "Introduction to Marine Engineering", Butterworth Henemann, 1999.

Način ocjenjivanja
- Download